มาตราการป้องกันโควิด-19 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด

News | 03/01/2021

 

          จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทย  บริษัท ช.เคมีไทยเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19

          พนักงาน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการตามประกาศของบริษัท โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ หรือ Self-quarantine 14 วัน โดยถือเป็น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้พนักงานที่ Work from home งดการเดินทางออกจากบริเวณที่พำนัก เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ด้านมาตรการป้องกัน สำหรับพนักงาน ภายในบริษัท

 1. บริษัทมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่มีไข้
  ถ้าพบเจอจะไม่ให้เข้าพื้นที่บริษัท
 2. บริษัทมีการสอบถามประวัติพนักงาน และผู้มาติดต่อ ว่าไม่ได้ไปพื้นที่จุดเสี่ยง
 3. บริษัทมีเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งในพื้นที่ก่อนเข้าบริษัทให้ทุกคนกดทำความสะอาด

 

 

ด้านมาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าในบริษัท เช่น Vendors, Outsources, เป็นต้น ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังนี้

 1. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบประวัติ ที่ป้อมยาม หากมีอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อณุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในบริเวณบริษัท เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และกำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกบริษัท
 2. พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท
 3. ต้องส่วมใส่ถุงมือตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท
 4. พกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ ก่อนจับสิ่งของภายในพื้นที่บริเวณบริษัท
 5. ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกใช้บริการโรงอาหารภายในบริษัท
 6. จำกัดบริเวณ โดยจะต้องอยู่ในบริเวณรถขนส่ง ตัวอย่างไม่ต้องนำไปส่งที่แผนก Quality Control (QC) พนักงานของบริษัท ช.เคมีจะนำตัวอย่างไปให้แผนก QC เอง

 

 

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo