มาตราการป้องกันโควิด-19 บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด

News | 03/01/2021

 

          จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในประเทศไทย  บริษัท ช.เคมีไทยเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19

          พนักงาน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือมีการติดต่อโดยตรงกับกลุ่มเสี่ยงให้ดำเนินการตามประกาศของบริษัท โดยให้หยุดพักสังเกตอาการ หรือ Self-quarantine 14 วัน โดยถือเป็น Work from home และระหว่างปฏิบัติงานที่บ้าน หากมีอาการป่วยให้รีบพบแพทย์และแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที และขอให้พนักงานที่ Work from home งดการเดินทางออกจากบริเวณที่พำนัก เพื่อร่วมกันแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

ด้านมาตรการป้องกัน สำหรับพนักงาน ภายในบริษัท

 1. บริษัทมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงาน โดยต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไม่มีไข้
  ถ้าพบเจอจะไม่ให้เข้าพื้นที่บริษัท
 2. บริษัทมีการสอบถามประวัติพนักงาน และผู้มาติดต่อ ว่าไม่ได้ไปพื้นที่จุดเสี่ยง
 3. บริษัทมีเจลแอลกอฮอล์ติดตั้งในพื้นที่ก่อนเข้าบริษัทให้ทุกคนกดทำความสะอาด

 

 

ด้านมาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าในบริษัท เช่น Vendors, Outsources, เป็นต้น ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังนี้

 1. ทำการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบประวัติ ที่ป้อมยาม หากมีอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน 37.5 องศา จะไม่อณุญาตให้เข้าปฏิบัติงานในบริเวณบริษัท เพื่อเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 และกำหนดจุดคัดกรอง จำกัดทางเข้าออกบริษัท
 2. พนักงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท
 3. ต้องส่วมใส่ถุงมือตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริษัท
 4. พกเจลแอลกอฮอล์ และล้างมือก่อนเข้าพื้นที่ ก่อนจับสิ่งของภายในพื้นที่บริเวณบริษัท
 5. ห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกใช้บริการโรงอาหารภายในบริษัท
 6. จำกัดบริเวณ โดยจะต้องอยู่ในบริเวณรถขนส่ง ตัวอย่างไม่ต้องนำไปส่งที่แผนก Quality Control (QC) พนักงานของบริษัท ช.เคมีจะนำตัวอย่างไปให้แผนก QC เอง

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo