โพแทสเซียมซิลิเกตของเหลว

โพแทสเซียมซิลิเกตของเหลว

บริษัท ช.เคมีไทย นำเสนอโพแทสเซียมซิลิเกตชนิดต่างๆ โดยโพแทสเซียมซิลิเกตของเหลวมีอยู่ในอัตราส่วนและความเข้มข้นของซิลิกาต่อโพแทสเซียมออกไซด์ อุตสาหกรรมที่ใช้ส่วนใหญ่ที่ได้แก่ ลวดเชื่อม ผงซักฟอก ยึดเกาะ หรือ สารเคลือบพิเศษ บริษัทมีโพแทสเซียมซิลิเกตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดโพแทสเซียมซิลิเกตของเหลว

ชื่อสินค้า สัดส่วนโดยโมล %K2O %SiO2 SG @20°C Be’ @20°C
CP 40 3.15-3.33 12.70-13.50 26.70-27.50 1.388-1.401 40.5-41.5

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo