การใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับกาวยึดติด

Article | 31/08/2021

          โซเดียมซิลิเกตเหลวเป็นสารที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณองค์ประกอบได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน หนึ่งในการใช้โซเดียมซิลิเกตที่แพร่หลายคือการใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นกาว(adhesive) ที่สามารถยึดติดวัสดุได้หลากหลายเช่น กระดาษลูกฟูกกระดาษฟอยล์แผ่นพลาสติก และอุปกรณ์เซรามิก เป็นต้นโซเดียมซิลิเกตมีลักษณะเป็นของเหลว ใส สามารถทาลงบนวัสดุที่ต้องการยึดติดได้ง่าย โดยปรับเปลี่ยนความหนืดตามความหนาของกาวที่ต้องการ และสามารถปรับสัดส่วนโดยโมลระหว่างซิลิกาและโซเดียมออกไซด์ (mole ratio) เพื่อเพิ่มหรือลดระยะเวลาแห้งตัวให้เหมาะสม

          โซเดียมซิลิเกตมีข้อดีคือสามารถเกิดเป็นฟิล์มแผ่นบางที่แห้งเร็ว และสร้างการยึดติดที่แข็งแรงกับวัสดุเมื่อนำไปใช้เป็นกาวติดกระดาษจะทำให้กระดาษมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่เป็นพิษ จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้เป็นกาวติดกล่องกระดาษสำหรับบรรจุอาหาร นอกจากนี้ การเติมสารบางชนิดยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับโซเดียมซิลิเกตในงานเฉพาะด้าน เช่น การเติมแกรไฟต์ (graphite) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าและการเติมผงเงิน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการทนความร้อนและการนำไฟฟ้า


ที่มา:

  1. Marks, J. J. C. (2014). Development of sodium silicate adhesives for electrical steel bonding (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
  2. Chunhui, S., Mu, P., Qin, Y., &Runzhang, Y. (2006). Studies on preparation and performance of sodium silicate/graphite conductive composites.Journal of composite materials, 40(9), 839-848.

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo