Articles

Read More
Article
26/11/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในการสังเคราะห์ซีโอไลต์

การสังเคราะห์ซีโอไลต์มีหลายวิธี เช่น การสังเคราะห์โดยไม่ใช้ตัวทำละลาย ด้วยการผสม การบด และการหลอมให้ความร้อนแก่วัตถุดิบ เป็นต้น องค์ประกอบหลักในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ คือ อะลูมิเนียม จากสารประกอบอะลูมิเนต และซิลิกอน จากสารตั้งต้นที่มีซิลิกา เช่น สารละลายโซเดียมซิลิเกต ดินขาว เพอร์ไรต์ เถ้าลอย เถ้าแกลบ ฯลฯ

Read More
News
04/11/2021
Green Industry (อุตสาหกรรมสีเขียว)

อุตสาหกรรมสีเขียว คือ อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับปรุงกระบวนผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More
Article
22/09/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำในเครื่องยนต์ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ ช่วยดูแลรักษาเครื่องยนต์ในขณะใช้งาน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการระบายความร้อน และถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดคราบตะกรัน ป้องกันการเกิดฟอง

Read More
Article
31/08/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับกาวยึดติด

โซเดียมซิลิเกตเหลวเป็นสารที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณองค์ประกอบได้หลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน หนึ่งในการใช้โซเดียมซิลิเกตที่แพร่หลายคือการใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นกาว(adhesive) ที่สามารถยึดติดวัสดุได้หลากหลายเช่น กระดาษลูกฟูกกระดาษฟอยล์แผ่นพลาสติก และอุปกรณ์เซรามิก เป็นต้น

Read More
Article
31/08/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการผลิตไทเทเนียมไดออกไซด์

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO2) เป็นสารประกอบที่ได้จากการทำเหมืองแร่ ซึ่งได้จากแร่ที่มีองค์ประกอบของธาตุไทเทเนียม (Ti) เช่น แร่อิลเมไนต์ (ilmenite) แร่รูไทล์ (rutile)และแร่ไทเทนออร์ไจต์(titanaugite)เป็นต้น ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ได้จากกระบวนการผลิตมีลักษณะเป็นผงสีขาว ทึบแสง และสะท้อนแสงได้ดี

Read More
Article
08/07/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับบำบัดน้ำเสีย

โซเดียมซิลิเกตสามารถใช้เป็นสารตกตะกอน (coagulant) ในการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดระดับโลหะหนักในน้ำ เช่น เหล็กโครเมียม ทองแดง สังกะสี และนิกเกิล เนื่องจากโลหะหนักเป็นสารแขวนลอยประจุบวกที่สามารถถูกดึงมารวมกับซิลิเกตที่เป็นประจุลบ เมื่อกวนสารละลายในบ่อบำบัด ทำให้เกิดการรวมตัวจนได้ตะกอนใหญ่ขึ้นและตกลงที่ด้านล่างบ่อบำบัด ซึ่งตะกอนโลหะหนักที่ได้ถูกเปลี่ยนเป็นสารที่ปราศจากอันตราย (nonhazardous waste) และง่ายต่อการกำจัดในภายหลัง

Read More
Article
06/07/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับล้อขัด

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารที่สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณองค์ประกอบได้หลากหลาย เช่น ปริมาณโซเดียมออกไซด์ ซิลิกอนออกไซด์ และน้ำ ทำให้โซเดียมซิลิเกตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย หนึ่งในการประยุกต์ใช้ที่แพร่หลายของโซเดียมซิลิเกต หนึ่งในอุตสาหกรรมที่นำโซเดียมซิลิเกตไปใช้เป็นสารยึดคือกระบวนการผลิตล้อขัด ล้อขัดเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบด ตัดและเจียรชิ้นงาน

Read More
Article
01/07/2021
การใช้ซิลิเกตในสารทำความสะอาดโลหะ

ในการทำความสะอาดอุปกรณ์โลหะ ทั้งโซเดียมซิลิเกตและโพแทสเซียมซิลิเกตทำหน้าที่เป็นสารอิมัลสิฟายเออร์ (emulsifier) หรือตัวประสานระหว่างสารสองชนิดซึ่งไม่ละลายกันคือน้ำที่ใช้ล้างทำความสะอาดกับน้ำมันที่อยู่บนพื้นผิวโลหะ ทำให้สามารถรวมตัวกันได้ คราบน้ำมันจึงหลุดจากผิวโลหะและรวมตัวกับน้ำล้างได้ สารอิมัลสิฟายเออร์ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก และน้ำยาล้างจาน ซึ่งสามารถทำความสะอาดคราบน้ำมันและคราบสกปรกอื่นๆที่ติดบนพื้นผิววัสดุด้วยหลักการเดียวกัน

Read More
Article
22/05/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับซิลิกาเจลและตัวเร่งปฏิกิริยา

ซิลิกาเจล (silica gel) คือสารสังเคราะห์ที่มีซิลิกอนออกไซด์ (SiO2) เป็นส่วนประกอบสำคัญ นิยมใช้เป็นวัสดุดูดซับความชื้นสำหรับอาหารแห้ง ยา และอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค เนื่องจากเป็นวัสดุรูพรุนที่สามารถดักจับโมเลกุลของน้ำได้ดีและนำกลับมาใช้ซ้ำได้เพียงระเหยน้ำออก

Read More
Article
21/04/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับก้อนถ่านและก้อนถ่านหิน

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นตัวประสานที่ดี ยึดติดวัสดุได้หลากหลาย ราคาถูก และสามารถปรับเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว โซเดียมซิลิเกตจึงถูกนำมาใช้เป็นตัวประสานในหลากหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ ล้อขัด โมลทราย เตาหลอม และก้อนถ่านหิน

Read More
Article
20/04/2021
การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการรีไซเคิลกระดาษ

ในกระบวนรีไซเคิลกระดาษ โซเดียมซิลิเกตถูกใช้ในขั้นตอนการฟอกสี (bleaching) หรือการกำจัดหมึก (deinking) โดยทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด-เบส เพิ่มเสถียรภาพของสารฟอกขาวหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และป้องกันการขึ้นเหลืองของกระดาษ
การฟอกสีกระดาษทำในอ่างผสมที่มีเส้นใยกระดาษและสารเคมีต่างๆ

Read More
Article
29/03/2021
การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก

การประยุกต์ใช้โซเดียมซิลิเกตในอุตสาหกรรมเซรามิก มักใช้โซเดียมซิลิเกตเป็นสารเพิ่มความคงตัว(stabilizer) ในกระบวนการผลิตเซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน (slip casting) ซึ่งโซเดียมซิลิเกตช่วยเพิ่มการกระจายตัวของดินและอนุภาคอื่นๆในน้ำ

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo