การใช้โซเดียมซิลิเกตในน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำ

Article | 22/09/2021

          น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำในเครื่องยนต์ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ ช่วยดูแลรักษาเครื่องยนต์ในขณะใช้งาน เนื่องจากมีคุณสมบัติในการระบายความร้อน และถ่ายเทความร้อนในเครื่องยนต์ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดคราบตะกรัน ป้องกันการเกิดฟอง อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบจุดรั่วของหม้อไอน้ำ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ หากไม่ได้รับการควบคุมดูแลที่ดี จะกลายเป็นตัวขัดขวางการทำงานของระบบเครื่องยนต์ และสามารถก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้

          อุปกรณ์หลายชนิดในระบบหล่อเย็นทำจากเหล็ก เหล็กหล่อ หรืออะลูมิเนียม ซึ่งง่ายต่อการเกิดสนิม และเกิดการกัดกร่อน  ผลิตภัณฑ์โซเดียมซิลิเกตจึงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งในน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสารป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitors) น้ำยาหล่อเย็นโดยทั่วไปจะผสมสารป้องกันการกัดกร่อนอยู่ด้วย แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

  1. ชนิดเติมสารเพิ่มคุณภาพอนินทรีย์ (Inorganic Additive Technology; IAT) ใช้ไนเตรท ซิลิเกต หรือฟอสเฟสเป็นตัวยับยั้งการเกิดสนิม และการกัดกร่อน ผสมกับเอทธิลีน ไกลคอลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก
  2. ชนิดเติมสารเพิ่มคุณภาพอินทรีย์ (Organic Additive Technology; OAT) ใช้สารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นตัวยับยั้งการกัดกร่อน ส่วนใหญ่เป็นกรดคาร์บอกซิลิก
  3. ชนิดเติมสารเพิ่มคุณภาพไฮบริดอินทรีย์ (Hybrid Organic Additive Technology; HOAT) จะผสมระหว่างซิลิกา และกรดอินทรีย์ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการยับยั้งการกัดกร่อน

          ทั้งนี้การเลือกใช้งานเทคโนโลยีแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องยนต์ และระยะทาง หรือระยะเวลาการใช้งานเครื่องยนต์นั้นๆด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้น้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำเครื่องยนต์ ตามคู่มือคำแนะนำการใช้งาน เพื่อให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด


 

ที่มา:

  • Corrosion-inhibiting automotive coolant solutions containing effective amounts of sodium silicate having a
    low ratio of silica to sodium oxide.  U.S. Patent US005266228A, 1993.
  • Method of using sodium silicate to seal cracks in cooling systems. US007749560B2, 2010.
  • Engine-coolant: https://www.valvoline.com
  • ประโยชน์ของน้ำหล่อเย็น: https://www.hdexpert-thailand.com

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo