การใช้โซเดียมซิลิเกตในกระบวนการผลิตผงซักฟอก

Article | 31/10/2020

ผงซักฟอกเป็นสารซักล้างที่ประกอบไปด้วย สารลดความตึงผิว สารฟอกขาว เกลือโซเดียม โซเดียมซิลิเกต และสารเติมแต่ง ในกระบวนการผลิตผงซักฟอกชนิดผง โซเดียมซิลิเกตมีคุณสมบัติสามารถรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกับองค์ประกอบอื่นๆ และเปลี่ยนจากของเหลวหนืด (slurry) เป็นผงของแข็งได้ด้วยวิธีสเปรย์ดราย (spray dry) ซึ่งมีโซเดียมซิลิเกตเป็นส่วนประกอบใน slurry ประมาณ 10 – 20% โดยน้ำหนัก

ในผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก โซเดียมซิลิเกต ทำหน้าที่ป้องกันสารปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเกาะตัวบนผ้า เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และเหล็ก ซึ่งสารปนเปื้อนเหล่านี้จะยึดติดบนเนื้อผ้าและเกิดเป็นคราบสกปรกขึ้น แต่สามารถป้องกันได้ด้วยสารซิลิเกตที่ทำหน้าที่ดักจับสารปนเปื้อนไว้ อีกทั้งช่วยป้องกันการเกิดสนิมของชิ้นส่วนโลหะที่ติดอยู่กับผ้า เช่น กระดุม ตะขอ หรือซิป เป็นต้น เนื่องจากบางองค์ประกอบในผงซักฟอกมีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะ

นอกจากนี้ โซเดียมซิลิเกตสำหรับผลิตผงซักฟอกควรมีคุณสมบัติทางเคมีที่เหมาะสม หากโซเดียมซิลิเกตมีความหนืดมากเกินไป ทำให้องค์ประกอบต่างๆที่ใช้ผลิตผงซักฟอกไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกัน หรือมีสัดส่วนโดยโมล (mole ratio) สูงเกินไปส่งผลให้ความสามารถในการละลายผงซักฟอกลดลง โซเดียมซิลิเกตของเหลวที่บริษัทช.เคมีไทยผลิตสามารถปรับเปลี่ยนความเข้มข้น สัดส่วนโดยโมล และความหนืดให้เหมาะสำหรับความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


ที่มา:

1. Evans, E.H. U.S. Patent EP87311311A, 1986.
2. Keeley, C. T. (1983). Sodium silicate: The key ingredient in detergent agglomeration. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 60(7), 1370-1372.

Interested in products or ask for more information

Contact us
logo