การรับประกันในระดับคุณภาพของสินค้า

การรับประกันในระดับคุณภาพของสินค้า

ขั้นตอนและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของบริษัท เป็นสิ่งสำคัญยิ่งของเราและช่วยให้เรารักษาชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตโซเดียมซิลิเกตที่เชื่อถือได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนในช่วงหลายทศวรรษ เรามีวิธีตรวจสอบวัตถุดิบที่เข้ามาอย่างรอบคอบ การคัดเลือกผู้ขายโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับพวกเขาในการตรวจสอบคุณภาพ

ตลอดกระบวนการผลิตของเรา เราได้พัฒนานโยบายที่จะช่วยให้เราสามารถแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานและตรวจสอบประสิทธิภาพโดยการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำและการตรวจสอบคุณภาพเป็นระยะ ทีมงานควบคุมคุณภาพของเราต้องมั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเรามีความพึงพอใจกับความต้องการของลูกค้า การดำเนินงานของเราต้องสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ด้วยอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการระดับโลกและทีมควบคุมคุณภาพที่มีประสบการณ์ของเรา ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ เพื่อติดตามข้อมูลที่สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตของเราได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้คุณภาพสินค้าของเรามีความโดดเด่นในช่วงไม่กี่ทศวรรษ

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo