โซเดียมซิลิเกตของแข็ง

โซเดียมซิลิเกตของแข็ง

โซเดียมซิลิเกตของแข็ง เป็นสารประกอบอนินทรีย์มีลักษณะแข็งคล้ายแก้ว เกิดจากการนำวัตถุดิบทรายซิลิกาและโซเดียมคาร์บอเนตหลอมในเตาหลอมภายใต้อุณหภูมิสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมี เช่น กระบวนการผลิตซีโอไลต์  ซิลิกาเจล  และ precipitated silica molecular sieve and white filler โดยทั่วไปบริษัท มีโซเดียมซิลิเกต 2 ชนิดได้แก่ alkaline grade CS-2 และ neutral grade CS-4

รายละเอียดโซเดียมซิลิเกตของแข็ง

ชื่อสินค้า สัดส่วนโดยโมล %Na2O %SiO2
CS-2 1 : 2.00 – 2.49 29.00 – 33.69 65.31 – 70.00
CS-4 1 : 3.25 – 3.40 23.00 – 24.00 75.00 – 76.00

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo