ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กร

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และ นโยบายการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 ผู้บริหารและพนักงานของเราได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้เรายังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2554 เพื่อให้มั่นใจว่าขบวนการผลิตของเราจะลดผลเสียต่อชุมชนทั้งหมด

เป้าหมายของเราคือการตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะได้รับการประเมิน และบรรเทาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยของเรา สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ความรับผิดชอบต่อแรงงาน
และสิทธิมนุษยชนขององค์กร

บริษัทเราได้รวบรวมวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม ไม่จำกัด อายุความเชื่อทางศาสนาหรือเพศ บริษัทให้สวัสดิการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่พนักงานตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กรและการพัฒนามนุษย์เพื่อเพิ่มพูนทักษะของพนักงานให้อยู่ในระดับมืออาชีพ บริษัทได้พัฒนาระบบ นโยบาย และวัฒนธรรมในการทำงานของ บริษัท อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เราเป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้เรายังมีส่วนร่วมในโครงการ SMETA (The Sedex Members Ethical Trade Audit) และ TFS ซึ่งจะทำให้นโยบายและการดำเนินการของเราในเรื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

บริษัทได้จัดหาสารเคมีพื้นฐานซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราแบ่งปันผลประโยชน์กับสังคมโดยการสร้างงานในท้องถิ่น การพัฒนาทักษะและการสนับสนุนต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียงของเรา ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในชุมชนและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เราดำเนินการ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป้าหมายหลักของบริษัท คือ การแบ่งปันและการค้นหาความสมดุลของความสุขร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

การสนับสนุนของเราที่ผ่านมาประกอบด้วย:

  • ทุนการศึกษาประจำปีโรงเรียนในท้องถิ่น
  • สร้างอาคารให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นในชุมชน
  • สนับสนุนชุมชนในเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554
  • สนับสนุนโครงการของรัฐบาลไทย

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo