โซเดียมซิลิเกตของเหลว

โซเดียมซิลิเกตของเหลว

โซเดียมซิลิเกตของเหลวหรือ water glass เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายแอปพลิเคชัน ความแตกต่างในแต่ละแอปพลิเคชันถูกกำหนดโดยส่วนประกอบที่แตกต่างกันของสารเคมีและพารามิเตอร์ ได้แก่ สัดส่วนโดยโมลและความหนืด โดยทั่วไปโซเดียมซิลิเกตของเหลวจะได้มาจากการละลายโซเดียมซิลิเกตของแข็ง ในอุณหภูมิและความดันที่สูง ซึ่งสามารถปรับค่าทางเคมีและคุณสมบัติต่างๆให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมต่างๆที่ได้แก่ ผงซักฟอก  การเคลือบวัสดุ  โรงหล่อ การบำบัดนํ้าเสีย เซรามิค  ซีเมนต์ เยื่อกระดาษ  และงานวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดโซเดียมซิลิเกตของเหลว

ชื่อสินค้า สัดส่วนโดยโมล %Na2O %SiO2 SG @20°C Be’ @20°C
CR-53 2.10-2.25 14.50-16.50 31.50-34.00 1.575-1.610 53.0-55.0
CR-55 2.10-2.25 15.50-17.00 32.50-35.50 1.610-1.630 55.0-56.0
CT-40C 2.10-2.40 10.50-12.00 22.85-25.85 1.381-1.408 40.0-42.0
CD-49C 2.10-2.40 12.50-14.50 29.00-31.00 1.495-1.530 48.0-50.0
CH-48 2.30-2.60 12.00-12.80 28.50-30.50 1.480-1.500 47.0-50.0
CH-40 2.60-2.90 9.00-10.50 25.00-27.50 1.370-1.400 39.5-41.0
CN-44 3.05-3.18 9.00-11.00 30.00-32.00 1.420-1.450 43.0-45.0

สนใจผลิตภัณฑ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
logo